Zoals u ongetwijfeld wel hebt vernomen is het per 25 mei aanstaande niet meer toegestaan om zomaar persoonsgegevens op internet te publiceren.

Dit betekent dat GDC niet zomaar ongevraagd uw naam of foto (bv van een wedstrijdverslag) mag publiceren. Het vragen  van toestemming en het beveiligen van het beeldmateriaal zijn twee belangrijke regels waar GDC rekening mee moet houden.

Alle leden dienen dan ook een verklaring of toestemming te verlenen om deze persoonsgegevens te mogen publiceren. Bij leden onder de 16 jaar dienen ouders/verzorgers toestemming te geven. Een ieder heeft ook recht om op een later tijdstip zijn/haar toestemming in te trekken.

Daarom is aan ieder lid van GDC een toestemmingsformulier uitgereikt waarin nog eens duidelijk is aangegeven hoe de spelregels zijn. Dit formulier dient u dan weer getekend terug te geven aan de persoon die u het heeft uitgereikt of in de commissiekamer in een daarvoor bestemde  doos te deponeren.

Het bestuur hoopt op uw bereidwilligheid om hieraan mee te werken. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door GDC vindt u hier.

Mochten er nog vragen zijn na de brief te hebben gelezen kunt u contact opnemen met de secretaris van vv GDC via: secretaris@ vvgdc.nl

Terug