Tijdens de ledenvergadering is medegedeeld  dat alle laatste uitgegeven obligaties van de obligatielening  zullen worden uitbetaald. Heb je nog obligaties en wil je ze uitbetaald hebben, dan kun je ze bij Wim Schreuders of bij Maarten Bouman inleveren.

 

Voor uitbetaling op je bankrekening kun je de obligaties in postbakje van penninggmeester Wim leggen. Deze staat rechts in de kast in het hokje aangrenzend aan de bestuurskamer. Je kunt ze ook opsturen: mail naar penningmeestervvgdc@gmail.com voor het postadres van de penningmeester.

 

Als je liever contant uitbetaald krijgt, kun je contact opnemen met Maarten Bouman (maartenbouman@hotmail.com). Als je hem de obligaties geeft, zal hij het bedrag contant aan je uitbetalen.

 

We zouden een en ander zo snel mogelijk af willen ronden, dus hierbij wil ik je vragen om de obligaties zo spoedig mogelijk en liefst voor eind januari 2020 ingeleverd te hebben. Alvast bedankt voor de medewerking.

 

Als laatste wil ik, namens het bestuur een ieder nog van harte bedanken voor het mede mogelijk maken van de uitbreiding van de bestuurskamer, het maken van de veranda en de verbouwing van het damestoilet

 

Met vriendelijke groet,

Wim Schreuders

Penningmeester vvGDC

M  penningmeestervvgdc@gmail.com

Terug