Nav vergadering 25-09-2023


Vacature:

Teammanager GDC 2

Wij zijn voor komend seizoen (2023-2024) op zoek naar een enthousiast persoon (m/v) die de functie van teammanager van GDC 2 wil gaan vervullen. Onze voorkeur gaat uit naar iemand die bereid is om deze functie voor de komende jaren te gaan vervullen.

De teammanager is iemand met een voetbalachtergrond, die fungeert als de spin in het web bij alle activiteiten rondom het tweede elftal. Hij//zij zorgt ervoor dat de trainer en spelers zich volledig op het voetballen kunnen richten en dat alle bijkomende zaken erom heen optimaal geregeld zijn.

De teammanager verricht o.a. de volgende werkzaamheden :
Organiseert de randzaken rond de wedstrijden, zoals:

  • invullen digitale wedstrijdformulier;
  • het faciliteren van de voorbereiding;
  • aanspreekpunt voor de tegenstander en officials;
  • verzorgen van de wedstrijdkleding tijdens wedstrijden.

Fungeert als aanspreekpunt m.b.t. algemene zaken rond wedstrijden voor wedstrijdsecretaris en andere betrokkenen binnen de vereniging;
– Draagt bij aan het organiseren van activiteiten naast trainingen en wedstrijden;
– Begeleidt, via de juiste kanalen, de wensen en vragen vanuit de staf en spelers;
– Ondersteunt de trainer en spelers bij voorkomende praktische zaken;
– Is actief aanwezig tijdens selectieverplichtingen zoals wedstrijden en activiteiten.

Kortom, je moet iemand zijn die organiseren, regelen en coördineren leuk vindt, die graag met mensen werkt en die wil meehelpen en meedenken met de staf en spelers van GDC 2.

Belasting 5h op wedstrijddagen, 1-2h doordeweeks.

Als je interesse hebt of graag een nadere toelichting wilt, kan je contact opnemen met Kick Schouten 06-23945803.

UPDATE: Ton van Mersbergen en Harm Groeneveld gaan tezamen rol van Teammanager oppakken.


TC-S coördinator lagere elftallen

Carlo Thur is bereid gevonden om de Technische Commissie Senioren te komen versterken. Carlo is in het verleden zeer actief geweest als oa lid van evenementen commissie en teammanager van GDC 3 en geeft aan dat hij vertrouwen heeft in de weg die de vereniging momenteel is ingeslagen. Met zijn kennis en ervaring kunnen we zeker spreken van een welkome aanvulling in de Technische Commissie Senioren en heten Carlo dan ook welkom.


Samenvoegen TC jeugd / TC senioren

TC’s worden niet samen gevoegd, wel gaan we 2-3 per seizoen gezamenlijk in overleg.


Riet in sloot achter veld C en D

Voor 15 november zijn deze sloten gecontroleerd en is riet verwijderd door gemeente Altena.


Update beleidsplan

De Technische Commissie Senioren is gestart met het herschrijven/updaten van het Technisch Beleidsplan.

Het technisch beleid van GDC is gericht op het opleiden van eigen jeugdspelers voor GDC 1 en GDC 2. De doelstelling voor GDC 1 is een stabiele 3e klasser, GDC 2 reserve 2e klasse. Gezien de huidige ontwikkelingen in het voetballandschap moet in de toekomst blijken of dit een realistische doelstelling is.

De vereniging heeft twee grote doelstellingen geformuleerd voor de jeugdopleiding. Op volgorde van importantie:
1. Spelers zo lang mogelijk behouden voor de vereniging en afleveren aan de senioren.
2. Kwalitatief zo goed mogelijke spelers afleveren aan de selectie. De selectie zal zoveel mogelijk bestaan uit eigen jeugdspelers. Spelers van buitenaf zijn welkom mits dit de doorstroming van eigen spelers niet benadeeld en na beoordeling van TC.

Het motto bij de jeugdteams is met plezier ontwikkelen.

Het is van belang dat binnen de jeugdteams ruimte is voor één ieder om zich op voetbaltechnische gebied maximaal te kunnen ontwikkelen. Binnen de jeugdteams heerst een veilig (sport) klimaat waar fouten gemaakt mogen worden met als doel dat elk individu zich met veel zelfvertrouwen durft te presenteren op trainings- en wedstrijddagen.

Om daarna het volledige plan ter uitvoering te brengen, heeft dit zijn tijd nodig. Dit seizoen 2023/24 moet daarom ook als overgangsjaar beschouwd worden. Dit technische beleidsplan creëert duidelijkheid over de onderlinge rollen en verhoudingen, duidelijkheid over de visie van de club, duidelijkheid over de inrichting van teams, de wijze van trainen, de trainingsstof en de wijze van talentontwikkeling.

Het volledige plan zal na de winterstop van seizoen 2023/24 online zijn voor onze leden.

Plan van aanpak:
– Updaten beleidsplan naar actuele situatie
– Afstemming met TC jeugd/dames
– Updates nav afstemming verwerken
– Presentatie aan bestuur


Terug