In oktober 2015 zal binnen onze vereniging het 60-jarig bestaan worden gevierd. Aan dit 60-jarig bestaan willen we een grote verloting koppelen met prachtige prijzen. Voor de verkoop hebben we iedereen binnen onze club nodig. Hierbij ontvang je voor jouw eigen team een aantal enveloppen met loten!

Het is de bedoeling dat de loten worden verkocht door de spelers á €2,- per stuk. In de envelop bevinden zich 10 loten (2 boekjes per 5 geniet). LET OP: op de achterzijde staat een stempel met; naam/woonplaats/telefoonnummer. Zorg dat deze ingevuld wordt met de gegevens van diegene die het lot koopt.

Het team dat de meeste loten verkoopt, kan rekenen op een gezellig middagje ‘Sportion’ in Den Bosch.  De leiders/trainers zijn verantwoordelijk dat het opgehaalde geld, de strookjes met achterop de gegevens en de eventuele niet verkochte loten VOOR zaterdag 26 SEPTEMBER worden ingeleverd bij Wim Timmer. Wil je meer loten verkopen dan kun je ook bij Wim Timmer terecht (06-44127051).

Graag goed onder de aandacht brengen van de jeugdleden in  je team! Succes!!

Alvast bedankt voor de medewerking.

Feestweek-commissie 60-jarig bestaan vv GDC

Terug