Op 9 december jl. is  een goedbezochte jaarvergadering gehouden van onze vereniging. Na een welkoms woord van de voorzitter werd de vergadering geopend. Behoudens de reguliere zakelijke punten werd de vergadering vlot afgehandeld.

Door de penningmeester werd een heldere uitleg  gegeven over de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. De kascommissie gaf ook een positief advies over het gevoerde beleid van de cijfers.

Na  enkele vragen van de aanwezigen kon de penningmeester de aanwezigen mededelen dat we dit jaar met een positief resultaat afsluiten.

Door dit positief resultaat kunnen we op korte termijn de gewenste lichtmasten van het trainingsveld vervangen. We krijgen daarvoor ook 30% subsidie van de overheid. Verder zijn Paul en Maarten herkozen als voorzitter en bestuurslid. Van Harald in t’Veld is afscheid genomen als bestuurslid. Wij bedanken hem voor de werkzaamheden welke hij gedurende vele jaren voor GDC heeft mogen verrichten.

Tot slot werd ook afscheid genomen van Arie Smits als onderhoudsman van de velden. Arie heeft vele jaren het onderhoud  van de velden  mogen doen en hij vond het nu wel tijd worden om te stoppen.

 

Het bestuur.

 

 

Terug