Contributie seizoen 2016 – 2017

We willen ieder lid vragen de contributie voor het seizoen 2016 – 2017 (€ 50,–) zo spoedig mogelijk te betalen. Dit kan op twee manieren:

1. Overmaken op bankrekeningnummer NL88RABO0103842985 ten name van

“Vrienden van GDC” onder vermelding van je naam.

2. Contant bij de bestuursleden Wim van de Vendel of Henk Rochat.

We willen een ieder verzoeken de contributie uiterlijk op 31 december 2016 te voldoen.

Mocht je nog vragen hebben, een kwitantie wensen, een nieuw lid aanmelden of je afmelden als lid, stuur dan een e-mail naar vriendenvangdc@gmail.com of neem contact op met

Wim van de Vendel op telefoonnummer 06 – 28 63 44 26.

 

Financiën

Als “Vrienden van GDC” hebben wij dit jaar geld uitgegeven aan o.a. de volgende zaken:

* Uitbreiding aantal zitbanken rond A-veld.

* Plattegrond en verwijsborden

* Logo op buitenmuur

 

Mailadres

Als we je mailadres nog niet hebben, geef het dan alsnog door op: vriendenvangdc@gmail.com.

Dat is makkelijker voor ons, want dan hoeft de nieuwsbrief niet rondgebracht te worden, maar dan zal deze worden verstuurd per mail.

Terug