Namens het bestuur van vv GDC organiseren we weer een gezelligavondje voor alle vrijwilligers van onze club.  Vele uurtjes worden door heel veel mensen voor de voetbal gereserveerd , en dat mag beloond worden. Opgave briefjes  inleveren voor 1 maart. En als  je deze  nog niet hebt, ze  liggen in de bestuurskamer haal het briefje dan zelf even op.

Terug