Er is subsidie verleend op het plaatsen van zonnepanelen en het plaatsen van dubbel glas aan de voorzijde van de kantine. Het dubbel glas zal ergens in het voorjaar worden geplaatst.

De zonnepanelen zullen vanaf 1 mei worden geplaatst en de installatie zal 5 mei gereed zijn, zodat we vanaf dat moment ook zelf stroom gaan opwekken. Dankzij de medewerking van Woonservice Meander en de Prins Willem Alexander-school, waarvoor wij ze hartelijk danken, kunnen de panelen geplaatst worden op het dak van onze kleedkamers en op het dak van de school naast de kantine. In totaal worden er 136 panelen geplaatst welke minimaal 32.500 Kwh op zullen wekken (het totale verbruik is ca 41.000 Kwh).

Wie zou nog een renteloze lening willen verstrekken?
Zoals besproken op de ledenvergadering gaan wij hiervoor €20.000,- lenen welke in maximaal 5 jaar, uit de besparing van de energiekosten, worden terugbetaald. De helft van dit bedrag wordt renteloos geleend en de andere helft op dit moment tegen een jaarlijkse rente van 2,7%. Het zou mooi zijn als er nog leden zijn die onze club ook een renteloze lening zouden willen verstrekken, zodat we helemaal geen rente zouden hoeven te betalen. Zou je dit willen doen of heb je hier eerst nog vragen over neem dan s.v.p. contact op met onze penningmeester Wim Schreuders via 06 42 37 94 52.

Terug