Het seizoen is nog niet ten einde maar de Technische Commissie is volop bezig met het volgende seizoen. Mocht u van lidmaatschap willen wijzigen dan is dat alleen digitaal te regelen. Diet kan NIET via leiders of op papier etc doorgegeven worden. Als je van bijvoorbeeld rusten lid naar actief lid wilt, dan moet het online mutatieformulier gebruikt worden. Als om wat voor reden dan ook het lidmaatschap bij GDC beëindigt moet worden, dan moet dat ook online. Geef wijzigingen voor vóór 1 juni door zodat met het indelen en doorgeven aan de KNVB tijdig rekening met mutaties gemaakt kan worden. Het formulier voor nieuwe leden staat ook op de site. Bij voorbaat dank!

Het bestuur

Terug